Hvordan organiseres sikkerhetsarbeidet i Pureservice AS?

Pureservice baserer seg på ISO 27001 som styringssystem for informasjonssikkerhet. Ta kontakt for tilgang til vår sikkerhetspolicy for ytterligere detaljer.

 

Rutiner for personvern og taushetsplikt?

Pureservice har implementert rutiner for personvern og taushetsplikt som beskrevet i vår databehandleravtale.

 

Kontroll med særskilte tilganger?

Se vedlagt databehandleravtale. Pureservice verifiserer CVer og referanser som et minimum for tildeling av særskilte tilganger til personell i kritiske roller.

 

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med oss.

Kontakt oss