Gjør det enkelt for kunder og ansatte å hjelpe seg selv

Selvbetjeningsportalen er et viktig bilde utad for bedriftens kontakt med kunder eller ansatte og bør oppleves som profesjonell, nyttig og oversiktlig. En selvbetjeningsportal må være moderne, enkel og intuitiv i bruk, samt gi nyttig og relevant informasjon på ett og samme sted. Som sluttbruker ønsker du å se eller oppdatere tidligere registrerte saker, se relevante meldinger og lenker, og kunne registrere nye henvendelser med tilhørende skjema for alle typer henvendelser.

Forenklet arbeidshverdag i alle avdelinger

Pureservice samler alle henvendelser på ett sted slik at du får full oversikt og trygghet på at alle ansatte og kunder følges opp. Selvbetjeningsportalen fungerer som en kanal hvor kunder og ansatte kan melde inn en sak, eller benytte som en informasjons- og kunnskapskilde. Saken vil automatisk komme frem til riktig saksbehandler basert på hva som blir fylt ut av innmelder, slik at du kan forbedre responstid og kvalitet i leveransen.

Pureservice selvbetjeningsportal støtter federert autentisering både som skyløsning og lokalt installert. Selvbetjeningsportalen kan enkelt tilpasses med egen logo, hjelpetekster og valg av bakgrunnsbilde eller farger for å matche din virksomhets visuelle profil. For rask tilgang er det øverst på siden et søkefelt for egne åpne og lukkede saker samt skjemaer for registrering av ny sak.

Nøkkelfunksjoner med servicedesk selvbetjeningsportal

Si farvel til rutineoppgaver!

Lettlagde skjemaer og arbeidsflyt som sikrer god dialog med kunde/ansatt og henviser saker til riktige personer automatisk gjør at selvbetjeningsportalen er elsket like høyt av kundene som av saksbehandlerne.

Legg enkelt opp egne henvendelseskategorier

Legg enkelt opp egne henvendelseskategorier i flere nivåer med tilhørende skjemaer tilpasset hva henvendelsen gjelder, med egne ikoner og fargevalg og med automatisert tildeling og arbeidsflyt. Dette resulterer i at servicedesken får ferdig registrerte henvendelser med all relevant informasjon uten å måtte spørre tilbake om manglende informasjon

Tilgangsstyring

Med tilgangsstyringen blir det lett å administrere hvem som ser hva. Du kan sette opp ulike kategorier, skjemaer, meldinger og lenker til egne tilgangsgrupper.

Video av portalen

En responsivt og tilgangsstyrt portal for registrering av alle typer hendelser, henvendelser, forespørsler og bestillinger med relevante dynamiske skjemaer med egendefinert arbeidsflyt og prosess.

Én servicedesk – mange funksjoner

Asset

Asset Management

Få full oversikt over dine assets.

Innboks

Innboks og saksbehandling

Unngå å drukne i mail.

Meldeportal

Meldeportalen

Tilpasset mobiler hvor alle kan melde fra om behov, mangler og feil.

App

Jobb fra hvor som helst

Med appen vår har du full oversikt både hjemme og på fjellet.

Test selv - uten forpliktelser

Et godt arbeidsverktøy bør dekke dine konkrete behov. Derfor er det nyttig å teste funksjonaliteten i systemet. Vi tilbyr en skreddersydd demonstrasjon, med oppsett og veiledning, som dere kan teste i 60 dager - helt gratis og uten forpliktelser.

Demo