Verdien av Pureservice Change Management

Visste du at inntil 80% av alle innmeldte feil til IT-avdelingen skyldes dårlig endringshåndtering? Pureservice Change Management lar deg enkelt planlegge, følge opp og ha oversikt over endringer. Dette bidrar til at du har den dokumentasjonen du trenger på hva som har blitt utført i din bedrift. På den måten sørger du for en effektiv, sikker og rask håndtering og beslutning av endringsforespørsler.

Med muligheter til å lage egne maler for hvordan endringer skal håndteres år etter år, resulterer dette til mindre nedetid og stabile IT-tjenester. Gjør egen og dine ansattes hverdag mer effektiv og friksjonsfri med Pureservice Change Management.

Nøkkelfunksjoner for Change Management systemet

Pureservice Change Management en integrert modul som bidrar til færre feil og hendelser i servicedesken. Dette gir mindre nedetid, økt oversikt og bedre beslutninger. Pureservice Change Management er basert på vår lange erfaring i faget og ITIL’s beste praksis for å gi deg intuitivt design og god oversikt. Så kan du fokusere på å gi dine kunder eksepsjonell service.

All kommunikasjon er samlet

Opprett en endring som samler all kommunikasjon som er gjort uansett kanal – interne notater, meldinger, telefon etc.

Opprett en tilbakerullingsplan

Dersom noe skulle gå galt kan du opprette en tilbakerullingsplan – en plan B – for din bedrift med Change Management.

Timeregistrering

Hvis du bruker Pureservice for å holde oversikt over prosjektene dine, kan du bruke Change Management for å registrere timer. Dette gir deg en enkel oversikt over hvem som gjør hva og hvor mye du kan fakturere per prosjekt/oppgave.

Automatisk kalkuler risiko og prioritering

Pureservice Change Management kalkulerer ut risikoen for en ny endring ved hjelp av en smart prioriteringsmatrise. Denne matrisen regner ut hva slags prioritering endringen skal ha og dermed også hvor stor omfang/påvirkning endringen. Du definerer antall påvirkede og påvirkningskraften, og får tilbake endringens prioriteringsgrad.

Konvertere en sak til en endring

Noen ganger må en henvendelse løses ved å utføre en endring – f.eks. oppdatering av system – da kan denne henvendelsen gjøres om til en endring. Den innmeldte saken som melder inn feil på tjeneste kan da konverteres til en endring på systemet og du får dermed data fra saken i rapportene dine.

Samme servicedesk – flere funksjoner

Se hva mer Pureservice har å tilby:

Rapporter

Rapporter

Fleksibel og enkel rapportfunksjon som gjør det gøy å trekke ut verdifulle analyser og data.

Selvbetjeningsportal

Selvbetjeningsportalen

Enkel, oversiktlig og elegant.

Asset

Asset Management

Få full oversikt over dine assets.

App

Jobb fra hvor som helst

Med appen vår har du full oversikt både hjemme og på fjellet.

Test selv - uten forpliktelser

Et godt arbeidsverktøy bør dekke dine konkrete behov. Derfor er det nyttig å teste funksjonaliteten i systemet. Vi tilbyr en skreddersydd demonstrasjon, med oppsett og veiledning, som dere kan teste i 60 dager - helt gratis og uten forpliktelser.

Demo