Beste supportsystemet jeg har brukt gjennom 25 år i bransjen! Fleksibelt, intuitivt, oversiktlig, lett å tilpasse til egne behov, lett å dele med andre. Meget god kompetent support! Takk!

Servicedesk IT

Ecura

Vi opplever Pureservice som kompetente, engasjert og konstruktive. Uten pureservice stopper IKT Valdres

IKT Valdres

Servicedesk IT

Vi valgte Pureservice fordi det var det beste systemet av de vi vurderte. At Pureservice har vist seg å være en profesjonell, utviklingsorientert og god leverandør har vært en bonus.

Lillesand kommune

Servicedesk IT

Vi i Knif Regnskap har fått en mye bedre hverdag med Pureservice. Har nå en langt bedre oversikt og fått frigjort mye tid da vi har kommet oss vekk fra en eldre Helpdesk og mye mail

Knif Regnskap

Grete Frestad, Teamleder/Prosjektleder

Vi har fått bort mye manuell jobb, spesielt for Økonomi og Lønn som tidligere printet og scannet mye, samt at vi sparer en del tid ved god bruk av skjemaer i Selfservice portalen

Øvre Eiker kommune

Rebecca Dos Reis Baptista, IT Konsulent

Pureservice har gitt oss mye verdi i form av samhandling, og en solid oversikt da vi nå har all informasjon på ett sted

Mester Grønn

Mathias Fosbæk, Servicetekniker IT

IT hadde ikke klart seg uten Pureservice. Vi har nå mye bedre kontroll over alle henvendelser

Widerøe

Ann-Heidi Løvdal Kleven, IT Konsulent

Vi er godt fornøyde med Pureservice og vi starter hver dag med en kaffe og Pureservice, hvor vi fordeler saker basert på kunnskap

Sør-Fron kommune

Jo-Kristian Bartnes, IKT Sjef

HR avdelingen her hos oss i Østre Toten styres av Pureservice. Typiske HR-henvendelser vi håndterer i Pureservice er: interne prosesser knyttet til rekruttering, alt av personal- og lønnssaker, sykefravær m.m. Dette gir oss internt en solid oversikt og en langt raskere svartid, samt en bedre samhandling på tvers av avdelinger.

Østre Toten kommune

Liz Merete Tangen, HR Sjef

Få mer ut av desken

I tillegg til hovedfunksjonene våre har vi også flere ess i ermene, slik at du får en enklere hverdag.

Changemanagement

Change Management

Planlegg og få oversikt over endringene i din virksomhets infrastruktur for å unngå feil, nedetid og unødvendige hendelser i servicedesken.

Rapporter Lilla

Rapporter

Rapporter gir deg full oversikt over egne og teamets tildelte hendelser. Tilpass rapportene til din hverdag og lag dashbord med nøkkeltall, grafer og lister.

Meldeportal

Meldeportal

En kortere vei for utbedring av feil og mangler. Tilpasset mobiler hvor alle kan melde fra om behov, mangler eller feil.

App

Jobb fra hvor som helst

Med appen vår har du full oversikt både hjemme og på fjellet.

Test selv - uten forpliktelser

Et godt arbeidsverktøy bør dekke dine konkrete behov. Derfor er det nyttig å teste funksjonaliteten i systemet. Vi tilbyr en skreddersydd demonstrasjon, med oppsett og veiledning, som dere kan teste i 60 dager - helt gratis og uten forpliktelser.

Demo