Oversikten under gir en introduksjon til ansvarsforhold som beskrevet i tjenesteavtalen, avhengig av om du velger å drifte Pureservice i skyen eller i ditt eget datasenter:

Ansvarsforhold
Pureservice i skyen 
Pureservice On-premises 

Data og klassifisering: Etterleve krav til innhold som lagres i tjenesten 

Kunde
 

Kunde
 

Autentisering og autorisasjon: Tildele og vedlikeholde brukertilganger 

Kunde
 

Kunde
 

Sikkerhet: Sikkerhet og testing 

Kunde og Pureservice
 

Kunde og Pureservice
 

Tilgjengelighet: Overvåke og sikre tilgjengelighet  

Pureservice

Kunde
 

Plattform: Etablere og vedlikeholde infrastrukturen som Pureservice driftes på 

Pureservice
 

Kunde
 

Backup: Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data 

Pureservice

Kunde
 

Du som kunde og behandlingsansvarlig vil alltid være ansvarlig for dataene du lagrer i tjenesten, og det er du som tildeler og vedlikeholder brukertilganger.

 

Pureservice i skyen er en skytjeneste der Pureservice er ansvarlig for å etablere, drifte, vedlikeholde og sikre den tekniske plattformen som løsningen driftes på ihht. vår tjenesteavtale.

 

Pureservice On-premises er det samme produktet som Pureservice i skyen, men driftes i kundens eget datasenter. Kunden er ansvarlig for å ta nødvendige steg for å etablere en sikker driftsplattform, verifisere at denne har nødvendig grad av sikkerhet samt å drifte og vedlikeholde denne. Pureservice er ansvarlig for at produktet har nødvendig funksjonalitet og sikkerhet innebygd for at du som kunde skal kunne etablere en tjeneste som tilfredsstiller dine krav til sikkerhet og etterlevelse.

 

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med oss.