IT-verktøyet spredte seg til HR-avdelingen i Skagerak Energi

Skagerak Energi tok opprinnelig i bruk Pureservice til IT-avdelingen. Det tok ikke lang tid før verktøyet spredte seg til flere avdelinger og flere bruksområder.

IT-verktøyet spredte seg til HR-avdelingen i Skagerak Energi

– Den største endringen etter at vi tok i bruk Pureservice, er at vi har kontroll og flyt på sakene, samtidig som sluttbrukeren kan se flyten på saken selv, sier Tor Elseth i Skagerak Energi.

Elseth forteller at omtrent halvparten av alle saker i virksomheten kommer inn via selvbetjeningsportalen til Pureservice.

– Dette sikrer god dialog med sluttbrukeren, enten det er en kunde eller en ansatt. Sakene blir automatisk sendt til riktig saksbehandler, sier Elseth, som er avdelingsleder for digitalisering og IT i det norske kraftselskapet.

Lurer du på hva Pureservice kan gjøre for akkurat din organisasjon?

Bestill en gratis demo her

Kundekontakten ble bedre og mer effektiv

Da Skagerak Energi begynte å lete etter en erstatning til den etablerte servicedesken, var det blant annet fordi de savnet muligheten til å konfigurere og tilpasse systemet selv.

De hadde dessuten et ønske om å etablere en egen intern tjeneste for servicedesk. Etter at de kom i gang med Pureservice, opplevde de at de fikk bedre kundekontakt med det enkle verktøyet for håndtering av henvendelser.

Senere startet de opp en ny servicedesktjeneste for IKT. Antall saker som ble håndtert gjennom systemet, økte i raskt tempo.

– Vi opplevde Pureservice som lett å komme i gang med, og det er enkelt å administrere selv. Vi er dessuten veldig fornøyde med støtten vi har fått fra kontaktene våre i Pureservice, forteller Elseth.

En servicedesk for flere avdelinger

Skagerak Energi begynte å bruke Pureservice i IKT- og IT-avdelingen. Men etter hvert som flere avdelinger viste interesse for verktøyet, utvidet de bruken.

– Snart hadde vi innført Pureservice også i HR-avdelingen, i nettselskapet Lede og i Skagerak Eiendom. De tre avdelingene hadde noen fellesnevnere når det gjaldt behov og ønsker: enkel håndtering av henvendelser, rask behandling av tilgangssøknader fra eksterne, og support for fagsystemer, sier Elseth.

Det er ikke uvanlig at Pureservice raskt sprer seg videre til andre avdelinger og funksjoner i en organisasjon. Ofte dreier det seg om avdelinger som har tungrodde systemer, eller som ikke har noe system i det hele tatt og bruker e-post i saksbehandlingen.

I Skagerak Energi gikk integreringen på tvers av avdelinger veldig fint og ble godt tatt imot, kan Elseth fortelle. Det siste året har de supplert med å kjøre en pilot for nettselskapet Lede, der de bruker Pureservice til å håndtere henvendelser fra rundt 2000 kunder i strømnettet.

– I tillegg til å være enkelt og funksjonelt, opplever vi utviklingen av Pureservice som veldig bra. Vi liker at det kommer hyppige oppgraderinger, og at skyløsningen gjør at vi kan ta i bruk ny funksjonalitet umiddelbart etter oppdatering, sier Elseth.

Er du nysgjerrig på Pureservice? Du er velkommen til å ta kontakt med oss!

 

Marius Jones

Skrevet av Marius Jones

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang
selvbetjeningsportal 1-2x